İstanbul Gelişim Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Klinik Psikoloji

12.2023 – Devam ediyor

Üsküdar Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon

02.2022 – 01.2023

Kadir Has Üniversitesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji
09.2016 – 06.2021

EĞİTİM

SERTİFİKA

DENEYİM

Üsküdar Üniversitesi

Bağımlılıkta Şema Terapi Eğitimi

DOÇAT (Duygu Odaklı Birey, Çift ve Aile Terapileri Derneği)

ICEEFT Onaylı Duygu Odaklı Bireysel Terapi 2. Düzey

DOÇAT (Duygu Odaklı Birey, Çift ve Aile Terapileri Derneği)

ICEEFT Onaylı Duygu Odaklı Bireysel Terapi 1. Düzey

DATEM (Davranış Araştırmaları ve Terapileri Merkezi)

Bilişsel & Davranışçı Terapiler Eğitimi

World Human Relief & The City College of New York & Bilgi Üniversitesi

Uluslararası İlişki ve Aile Çalışmaları Programı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Göç Farkındalık

Kurucu Psikolog

Sage Psikoloji - Psikoterapi ve Danışmanlık

Stajyer Psikolog

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi - AMATEM

Stajyer Psikolog

Bahçeşehir Okyanus Koleji - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Stajyer Psikolog

MEB Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Stajyer Psikolog

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi - Psikiyatri Polikliniği ve Servisi

ÇALIŞTIĞI EKOLLER

Duygu Odaklı Terapi

Bilişsel ve Davranışçı Terapi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

ORGANİZASYON

I. Çift ve Aile Sempozyumu / Türk Psikologlar Derneği Çift ve Aile Çalışmaları Birimi

"Değişen Dünyada Aile"

III. Sosyal Psikoloji Kongresi - Kongre Düzenleme Kurulu

https://psksosyal.net/docs/SPKAbstracts2019.pdf

IV. Travma Sempozyumu / Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Kriz Birimi

"Ayrımcılık ve Travma"

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü"

Uzman Psikolog & Bağımlılık Danışmanı
DİLEK CACINA
Uzman Psikolog Dilek Cacına
Uzman Psikolog Dilek Cacına